Играта приключи!

Благодарим на всички за участието.

Печеливши 28.06.2019

Георги П. М. - 0894 XXX X32 - 1 брой КОЛЕЛО MTB Ultra Agressor 26"

Печеливши 11.07.2019

Илиян Д. Е. - 0899 XXX X03 - 1 брой КОЛЕЛО MTB Ultra Agressor 26"

Печеливши 23.07.2019

Албена Б. В. - 0879 XXX X34 - 1 брой КОЛЕЛО MTB Ultra Agressor 26"

Печеливши 05.08.2019

Страхил И. Д. - 0897 XXX X59 - 1 брой КОЛЕЛО MTB Ultra Agressor 26"

Печеливши 19.08.2019

Димитър Я. Е. - 0888 XXX X11 - 1 брой КОЛЕЛО MTB Ultra Agressor 26"
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА ROIS
„Свежо лято с ROIS“

Официални правила за участие в играта. Общи условия.

С участието си в играта участниците приемат и се съгласяват с настоящите условия на изложените по-долу официални правила/общи условия на Играта.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е Виктория Нутс ЕООД, с ЕИК 130473800 и търговски адрес: гр. София, ПК 1592, кв. Дружба, бл.59, вх.7, ет.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.rois.bg/igra-summer2019 Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.rois.bg/igra-summer2019

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

3. Право да участват и получават награди в играта имат всички физически лица на възраст над 18 (осемнадесет) години с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на Виктория Нутс ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само след като получат съгласие на попечител, в т.ч. за използването на средства за електронна комуникация за участие в играта. В случай, че наградата бъде спечелена от това лице, за получаването й е необходимо съгласие на попечителя.

4. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.rois.bg/igra-summer2019 за периода на играта/промоцията. Повече информация може да бъде получена на e-mail: dpo@victorianuts.com, включително на този e-mail може да изпращате заявки за заличаване на Вашите лични данни от базата на Организатора.

5. В Играта участват продукти с марка “ROIS”, които са описани в т.1 на РАЗДЕЛ 3, от настоящите правила, закупени в периода на промоцията (което се доказва с датата на касовия бон).

6. След приключване на играта Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че играта все още продължава.

7. Играта се организира и провежда на територията на Република България, според правилата на този правилник, на български език, като наградите се доставят само на територията на Република България.

8. Участвайки в тази Игра, участниците приемат настоящите Официални Правила/Общи условия и приемат задължително да спазват техните условия. Всяка регистрация за участие в играта има значение за изявление за приемане на настоящите Официални Правила/Общи условия и поемане на задължение за спазването им.

9. Включилите се в играта участници следва сами да проверяват на интернет страница с адрес: www.rois.bg/igra-summer2019 за промени в официалните правила, като Организаторът на играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в официалните правила.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода между 00:00 часа на 17.06.2019 г. До 23:59 часа на 17.08.2019 г. само на територията на Република България. Виктория Нутс ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 17.06.2019 г.

2. Краят на Играта е 23:59 часа на 17.08.2019 г.

2.1. Преди това Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на www.rois.bg/igra-summer2019, включително и в случай, че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение.

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Участието в играта е обвързано със задължителна покупка на следните продукти в периода на играта, за по-кратко наричани „промо продукти“, а именно:

 1. ROIS“ Печен Бял Слънчоглед със сол 75 гр.;
 2. ROIS“ Печен Бял Слънчоглед с вкус ТАКО 75 гр.;
 3. ROIS“ Печени белени фъстъци с морска сол 140 гр.

Промо продуктите ще могат да бъдат намерени в търговските вериги и обекти, с изключение на пекарни "ROIS".

Условие за участие в играта:

 • За участие в томболата за награда КОЛЕЛО е неоходимо закупуване на един или няколко от промо продуктите и регистриране на касовата бележка и стойността на закупените промо продукти в платформата www.rois.bg/igra-summer2019. Стойността на закупените промо продукти трябва да е 4 лева или над 4 лева, независимо от броя на касовите бележки. Сумата регистрирана от 1 участник се натрупва. Регистрираните касови бележки участват във всички тегления за награда КОЛЕЛО, с изключение на вече спечелилият участник. Броят на регистрациите, с които участва всеки регистрирал касова бележка е кратен на регистрираната сума. ПРИМЕР: ако 1 участник е регистрирал касова бележка за закупени промо продукти на стойност 4,50 лв, участва с 1 регистрация, ако сумата е 8,05 лв, участва с 2 регистрации, ако сумата е 12,01 лв - участва с 3 регистрации и т.н.

   

 • За получаване на награда от талон, намиращ се в промо продуктите е необходимо да регистрирате кода от гърба на талона в полето на платформата „Въведи номер от касова бележка или код от намерен талон:“ . В полето “Въведи сумата от закупени продукти ROIS, обозначенa на касовата бележка” напишете сумата на закупените промо продукти от касовия бон или „0“ (нула). По този начин вие информирате за спечелена от Вас награда, която Организаторът ще Ви изпрати по куриер.

   

  Забележка: Всички участващи талони в промо продуктите са 400 броя и всички те са печеливши. На гърба на талона има изписан код и награда, в платформата се регистрира само кода. ВАЖНО!!! Талоните могат да се регистрират само в активния период на играта от 17.06 до 17.08. 2019 г. Намерените талони след този период губят своята стойност.

   

 • За получаване на наградата колело е необходимо да се запази касовия бон.

 • За получаване на награта от регистриран талон е необходимо да се запази талона.

2Последователност на действията при регистриране за участие.

Стъпка 1: Закупете, описаните по-горе промо продукти обозначени или не с промоционална лента на опаковката в периода на играта. ВАЖНО!!! Запазете касовата бележка и опаковката (в случай, че на касовата бележка не е изписано името на закупените промо продукти и бранда ROIS).

ВАЖНО!!! Ако намерите талон вътре в пакета на промо продукта ЗАПАЗЕТЕ ГО, за да го регистрирате и срещу него да си получите наградата от куриера. Талона се предава на куриера при получаване на наградата.

Стъпка 2: За да участваш за награда КОЛЕЛО регистрирайте кода на касовата бележка и въведете сумата на закупените промо продукти „ROIS“ в платформата на играта на интернет адрес www.rois.bg/igra-summer2019

 Стъпка 3Ако си намерили ТАЛОН, регистрирайте кода му и въведете сумата от касовия бон на закупените промо продукти „ROIS“ или „0“ (нула) в платформата на играта на интернет адрес www.rois.bg/igra-summer2019

Една касова бележка може да бъде регистрирана САМО ВЕДНЪЖ.

Един талон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ.

При регистриране на талон, кодът се въвежда в полето за касовия бон.

Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира различни касови бележки, за закупени промо продукти „ROIS“ и наименованието на продукта е изписано на бележката. В случай, че на касовата бележка не е изписано името на закупените промо продукти и бранда ROIS запазете опаковката им заедно с касовият бон.

 За да може да участва в промоцията през интернет www.rois.bg/igra-summer2019 всеки участник ще трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, три имена и валиден имейл адрес.

3. Награди.

За периода на играта, Организаторът ще раздаде на принципа на томбола общо 5 (пет) награди КОЛЕЛО, изтеглени с електронна програма и 400 (четиристотин) награди, които ще се печелят от участници, намерили вътре в закупения промо продукт талон с описаната награда и код.

3.1.     5 (Пет) броя КОЛЕЛО MTB “Ultra Agressor 26"” (показаните цветове са илюстративни).

3.2.       400 (четиристотин) броя печеливши талони, които са разпределени на случаен принцип и сложени вътре в опаковките на промо продуктите, с награди:

плажна кърпа – 50 броя

плажна чанта – 100 броя

плажен тенис – 100 броя

раница – 100 броя

ядки ROIS – 50 комплекта, (които съдържат: 1 бр. HRRUPSS мед и горчица; 1 бр. HRRUPSS сметана и лук; 1 бр. HRRUPSS пушена паприка, 1 брой Печени белени фъстъци с морска сол 140 гр., 1 брой Бели семски със сол 75 гр., 1 брой Бели семки ТАКО 75 гр.)

Всички награди са закупени от името и за сметка на Организатора Виктория Нутс ЕООД.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност, освен ако това не е предвидено в действащото законодателство.

4. Условия за участие в разпределението на наградите:

а) за 5 броя КОЛЕЛО е необходимо да бъдат закупени промо продукти „ROIS“ на обща стойност 4 лева или над 4 лева, независимо от броя касови бележки, които след това да бъдат регистрирани в платформата на Играта, намираща се на интернет адрес: www.rois.bg/igra-summer2019

б) за наградите печелени с талоните, намиращи се в промо опаковките е необходимо да се регистрира кода, изписан на намерения в промо продукта талон, на мястото на кода на касовата бележка в платформата на Играта на интернет адрес: www.rois.bg/igra-summer2019 и сумата от касовия бон или „0“ (нула). ВАЖНО!!! Запазете намерения талон, за да можете да си получите наградата от куриера.

Не е позволено и е в противоречие с настоящите Правила повторно регистриране/качване на касова бележка или регистриране на код от талон.

4.1. С регистрирането на касова бележка или талон Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани, обработвани и съхранени от Организатора за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, „Виктория Нутс“ да публикува техните данни по избран от дружеството начин.

Един Участник (с един и същ телефонен номер, с едно и също име и фамилия и посочен един и същи адрес за доставка) може да спечели само една награда КОЛЕЛО. Участници намерили повече от един талон ще получат наградите си срещу всеки регистриран талон, независимо от техния брой.

Регистрираната/ните касова/и бележка/и на стойност 4 лева и над 4 лева участва/т в тегленето за разпределение на наградите “КОЛЕЛО“, което ще бъде извършено на датите описани в точка 5.2. от тези условия.

Регистрираното печелившо талонче ще получи наградата си до 45 (четиридесет и пет) работни дни по куриер, след валидиране на регистрацията на талончето и при запазено талонче за закупените промо продукти.

Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 100,00лв. (сто лева) – Организаторът предоставя при поискване на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда. За целите на деклариране на раздадените предметни награди на стойност над 100 лв., печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). 

Всички дължими данъци за спечелени награди над 100 лв. са за сметка на Организатора.

5. Теглене на наградите:

5.1. Наградите КОЛЕЛО ще бъдат изтегляни на случаен принцип между участниците, регистрирали касови бележки на стойност минимум 4 лева от закупените промо продукти. Тегленията за наградите КОЛЕЛО ще се извършват в периода 29.06.2019 г. – 19.08.2019 г., в присъствието на Нотариус. Печелившите ще бъдат обявявани на www.rois.bg/igra-summer2019 в рамките на 72 часа след всяко теглене.

5.2. Тегленето на награди ще се извърши на следните дати:

 • 28.06.2019 г. - 1 брой КОЛЕЛО MTB “Ultra Agressor 26"”;
 • 11.07.2019 г. - 1 брой КОЛЕЛО MTB “Ultra Agressor 26"”;
 • 23.07.2019 г. – 1 брой КОЛЕЛО MTB “Ultra Agressor 26"”;
 • 5.08.2019 г. – 1 брой КОЛЕЛО MTB “Ultra Agressor 26"”;
 • 19.08.2019 г. - 1 брой КОЛЕЛО MTB “Ultra Agressor 26"”.

При тегленията ще бъдат изтеглени общо 5 победители, които ще получат награда КОЛЕЛО. Теглят се и по трима резервни участници, в случай на дисквалифициран участник.

Всички вложени талончета са печеливши, общият им брой е 400. Закупените промо продукти, в които няма вложен талон, могат да участват с регистрация на касовия бон и натрупване на 4 лева, в томболата за 5-те велосипеда.

5.3. Уникални идентификатори на всеки участник са мобилният му телефонен номер, имейл и трите имена.

5.4. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушението изрично включва действия за:

а) Получаване на повече от една регистрация от едно лице, с една и съща касова бележка или един и същ талон;

б) Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

в) Всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.

6Получаване на наградите:

6.1. Организаторът се свързва с печелившия участник, на посочения от него телефонен номер в регистрационната форма, за да го информира за обстоятелството, че е спечелил награда КОЛЕЛО. С участниците, намерили талон в промо опаковката, които са го регистрирали ще се свърже служител на Организатора или упълномощено от него лице за валидиране на регистрацията и уточнаване на подробностите по изпращане и получаване на наградата, описана на гърба на талона.

Ако Организаторът не успее да се свърже със съответния победител в продължение на 3 (три) работни дни, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник.

В случай, че Организаторът не получи обратна връзка от печелившия участник, с необходимите данни за валидиране на участието, до 5 (пет) работни дни след уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник, като начинът на уведомяване е същият. В случай, че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се приема следващият по ред резервен печеливш участник, като се предприемат същите стъпки за уведомяването му.

Необходимите данни за валидиране на печелившия участник са описани в РАЗДЕЛ 3, точка 6.2. в този официален правилник.

Важно:

Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да заменя печеливш участник, който не отговаря на условията, описани в тези Официални правила.

Организаторът си запазва правото да променя начина на уведомяване на спечелилите участници.

Организаторът запазва правото си да се започне процедура на разследване и да се дисквалифицира печеливш участник, ако се установи злоупотреба.

Организаторът не носи отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи от печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и при установяване несъответствия между предоставените при регистрацията данни и тези в документа за самоличност, предоставен от печелившия, както и при некоректно попълнена регистрационна форма/регистрация.

6.2. Валидиране на участниците:

Всеки печеливш трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда:

Да предостави на Организатора следните данни: три имена, телефон и точен адрес, на който да бъде изпратена наградата. За награди над 100 лева и Единен граждански номер (ЕГН).

ВАЖНО!!! Изтегленият печеливш участник в томболата за Колело трябва да предаде на Организатора или на техни подизпълнители копие на касовата бележка/и, която/които е/са регистрирана в играта, със закупени промо продукти ROIS на стойност 4 лева. Датата на касовата бележка/ки, трябва да съответства на периода на промоционалната кампания. При наградите с талон, потребителя трябва да предаде на куриера намерения талон с регистрирания код.

ВАЖНО!!! Да предостави на Организатора намерения талон в пакета на закупения от него промо продукт и да го предаде на куриера при получаване на наградата.

Наградата не се предава на участника при непредоставяне от последния на касовата бележка/касовите бележки в случая на томбола за колело или намерения промо талон за останалите награди.

В случай, че на касовата бележка, с която участникът се е регистрирал, закупеният продукт не е изписан с точното име на бранда „ROIS“, то за успешно валидиране на съответния участник, ще е нужно той/тя да предостави опаковката от закупения промо продукт в периода на играта, което се доказва с датата на издадения касов бон.

6.3. За да бъде счетено участието за валидно и да получи наградата си, печелившият трябва да отговаря на всички условия посочени в раздел 3.

6.4. Изпращането на пратките ще се извършва до 45 (четиридесет и пет) работни дни след приключване на играта и след получаването на необходимите данни за доставка от печелившия участник, и установяване от Организаторите, дали той отговаря на условията на играта.

В случай, че участникът не отговаря дори на едно от обявените условия в този Официален правилник, то той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

6.5. Доставката на всички награди (с изключение на наградите 5 броя КОЛЕЛО) ще се извърши за сметка на Организаторите чрез куриерска фирма. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкият им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Един и същ адрес няма да бъде посещаван повторно от куриерската фирма. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе пратката, тя ще бъде върната в централния офис на Виктория Нутс ЕООД и няма да бъде изпращана повторно.

Следните награди: 5 броя КОЛЕЛО ще се връчват от служители на фирма Виктория Нутс ЕООД и/или нейни пълномощници. Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от лице, легитимиращо се като служител или упълномощено от името на фирма Виктория Нутс ЕООД и с подписване на приемо-предавателен протокол, декларация за поверителност и служебна бележка от спечелилия участник.

6.6. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставени на куриера касови бележки и при необходимост промо опаковките на закупените промо продукти „ROIS“или талон (ако е намерил такъв). Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от куриера и подписване на декларация за поверителност, подписване на служебна бележка и приемо-предавателен протокол от спечелилия участник. При необходимост и на други документи.

РАЗДЕЛ 4. ОТГОВОРНОСТ

1. Организаторът не носи каквато и да е отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат с интернет сървъра. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

2. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена, поради подадени от участника неточни, невалидни или непълни имена, адрес, телефонен номер или електронна поща, както и ако печелившият участник не е отговорил на съобщението или на нито едно от телефонните обаждания от страна на Организатора в предвидените в тези общи условия срокове. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина, включително щети върху наградата, които са възникнали след предаването й на куриера, с цел доставка до спечелилия участник.

3. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда, в случай на настъпила повреда в резултат на транспортирането й от куриерската фирма. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет), с изключение на разходи за изпращане на награда до участника. Организаторът не носи отговорност за забава на доставките или невъзможност за получаване и ползване на наградата, поради официални национални празници или други обстоятелства, които не зависят от Организатора, и които възпрепятстват използването на наградата.

4. Организаторът не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции, дисквалифициране на участието, получаване на награда, както и след изтичане на срока на играта или по други подобни поводи. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

5. Организаторът си запазва правото да променя моделът и марката на предоставените награди, само след като промените бъдат отразени в тези „Официални Правила“. Промените влизат в сила само след оповестяването им на адрес www.rois.bg/igra-summer2019

6. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

7. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

8. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

РАЗДЕЛ 5. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат съхранявани и използвани (събирани и администрирани) от Виктория Нутс ЕООД единствено за цели свързани с играта, информиране на участниците за бъдещи активности и игри, организирани от Виктория Нутс ЕООД, изпращането на наградите и за оформянето на служебна бележка във връзка с подаване на годишна данъчна декларация по закона за данъчно облагане на физически лица.

2. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

3. Участието в играта и регистрацията за участие в нея е доброволно. Участникът е длъжен да извърши регистрацията лично. Спрямо Организатора се счита, че регистрацията е извършена лично.

4. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Организаторът има право да откаже регистрацията.

5. Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че участникът е изразил съгласие Организаторът да осъществи телефонна връзка с него, в случай че е изтеглен като победител.

6.  (1) В случаите на заявяване на желание за участие в играта и необходимата за това регистрация, участникът е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно.

(2) Недобросъвестно посочване на лични данни е налице и в следните случаи:

1. Посочване на данни, които не отговарят на действителното лице, за който се отнасят;

2. Посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност;

(3) Организаторът има право да откаже регистрация на лице, за което има данни или може да направи предположение, че е недобросъвестно.

(4) Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали другото е дало или не съгласие за това.

(5) Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на електронен и хартиен носител.

7. Защита и съхранение на личните данни

(1) Данни за администратора на лични данни и на лицето за контакт: Виктория Нутс ЕООД регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130473800 и търговски адрес: гр. София, ПК 1592, кв. Дружба, бл.59, вх.7, ет.1., е администратор съгласно Общият регламент за защита на данните (ОРЗД) и следователно е отговорно за обработката на данни, както е обяснено по-долу. За въпроси или искания относно обработката на данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните на e-mail: dpo@victorianuts.com

(2) С включването си в Играта всеки участник потвърждава, че е запознат с нейните Общи условия, описани по-горе, и се съгласява личните му данни, описани по-долу, да бъдат използвани за целите на Играта.  Целта на обработването на личните данни на участниците в Играта е определяне на печеливши по безспорен начин, оповестяване на резултатите от нея, предоставяне на награди, както и за целите на маркетинга.

(3) Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване.

а) Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в Играта: Организаторът обработва следните лични данни на всички участници - име, фамилия, електронна поща, адрес и телефон за контакт, въз основа на дадено доброволно съгласие на участника лично.

б) Лични данни, събирани и обработвани във връзка с излъчването на печеливш: Организаторът обработва следните лични данни на печелившите участници - име, фамилия, адрес, единен граждански номер (ЕГН) въз основа на дадено доброволно съгласие на участника лично.

(4) Вашите лични данни се разкриват на следните получатели: 

Национална Агенция за приходите - с оглед деклариране на предоставена награда на стойност над 100 лв. (с ДДС) и спазване на изискванията на приложимото законодателство.

Фирмата, избрана за предоставяне на куриерски услуги – с оглед предоставяне на наградите на участниците, отговарящи на условията по-горе за получаване на награда.

С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на Играта, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица, с изключение на случаите, в които са налице изменения в действащото законодателство в тази връзка, което налага разкриването на лични данни на лица, извън описаните по-горе.

(5) Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Данните необходими за участие в Играта ще бъдат обработвани, съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец, след приключване на Играта.

Личните данни, необходими за деклариране на големите награди – име, фамилия и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

(6) Права на субектите на данни (Участници)

Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

РАЗДЕЛ 6. ДРУГИ

1. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

2. Организаторът на промоцията /играта/ не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела за собственост върху касовите бележки. Всички регистрации на касови бележки, за закупуване на промо продукти „ROIS“, подлежат на проверка от Организатора.

3. Евентуални правни спорове, които биха могли да възникнат между Организатора и участниците в промоционалната игра, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора, съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.

4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на играта и/или доставката на наградата.

5. Организаторът на промоцията не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на данните от изпратени регистрации.

6. Организаторът има право да подбере по своя преценка част от коментарите на Участниците в играта или извадки от тях, за да ги използва без да им дължи финасово възмездяване, като публикации в страниците на социалните мрежи на Виктория Нутс ЕООД.

7. Играта се организира от Виктория Нутс ЕООД на територията на Република България. Виктория Нутс ЕООД си запазва правото да промени датата на старта на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в електронните си системи или други, не може да активира промоцията на 17.06.2019 г.